Aşil Tendon

Aşil Tendon Rüptürü Ameliyatsız Tedavisi

1122aarandv

Aşil Tendon Rüptürü Ameliyatsız Tedavisi

Ameliyatsız tedavi ile görülen + 40-50 leri bulan yeniden Aşil tendon kopmaları ve uzun süreli tedaviler nedeni ile genç ve aktif hastalarda tercih etmemekteyiz. Ameliyatsız tedavi, ileri yaş ve aktivite düzeyi düşük hastalarda tercih edilmektedir. Bunun yanısıra ameliyata mani sistemik hastalıkları olan, Aşil tendon bölgesinde önceki yaralanmaya bağlı cilt kaybı ve geniş skar dokuları olanlarda da konservatif yani ameliyatsız tedavi seçilmektedir. Şeker hastalığı, damar hastalığı, nöropatik hastalıklar, yara iyileşmesi problemlerinde de cerrahi tercih edilmemelidir.

Tedavide hastalara başlangıçta ayak bileği aşağı doğru posizyonda olacak şekilde alçı uygulanır. Bu alçı 4-6 hafta kalmaktadır. Sonrasında 2 şer haftalık aralarla ayak bileği nötral konuma gelecek şekilde alçılar yapılır. Arzu edilen posizyonun elde edilmesine ve iyileşme durumuna bağlı olarak toplam alçı süresi 8-12 haftayı bulabilmektedir. Alçı çıkarıldıktan sonrada fizik tedavi başlanmalıdır.

Ameliyatsız tedavi de anestezinin alınmaması, ameliyatla ilgili düşük te olsa olabilecek risklerden kaçınma, avantaj olarak görülebilir.

Konservatif tedavide en önemli sorun yüksek % 40-50 yeniden kopma oranıdır. Yeniden kopma durumunda cerrahi tedavi gerekmektedir. Reruptür dediğimiz yeniden kopmalarda açık cerrahi tedavi uygulamaktayız. Yine ameliyatsız tedavi de tendon uzamış olarak iyileştiğinden ks güçündede bir miktar azalma beklenmektedir.

About the author

Prof.Dr. Şeref Aktaş

Leave a Comment