Aşil Tendon

Haglund Hastalığı

Haglund Hastalığı

Haglund Hastalığı

Topuk ağrısı şikayetine neden olan hastalıklardandır. Haglund Hastalığında, ağrı topuğun arka kısmında, Aşil tendonunun kemiğe yapıştığı noktada ağrı hissedilir. ilermiş olgularda topuk ağrısı yanında kemiksi çıkıntıda hissedilir.


Hastalarda en önemli şikayet ağrı ve kemiksi çıkıntıdır. Yine bu hastalarda yüksek konçlu yada bot tarzı ayakkabılar ağrı ve rahatsızlığa neden olmaktadır. Bazı hastalarda ağrı ilk kalkışlarda hissedilir.

Hastaların büyük oranı, topuk kısmı ve sert, tabanı düz ayakkabılarla şikayetlerde artmadan bahsederler.  Hastalık özellikle topuğun Aşilin yapıştığı arka kısmına bası yapan sert ve yüksek sıkı arka kısmı olan ayakkabıların oluşturduğu enflamasyonla geliştiği belirtilmiştir. Yine bu hastalarda Aşille; topuk kemiği,kalkaneus arasındaki kesecik (retrokalkaneal bursa) şiş ve içi sıvı doludur. Hastalarda zamanla bu bölgedeki kalkaneus kemiğinde kemik çıkıntı gelişimi yani Haglund Deformitesi görülür. Bazı hastalarda ise kemik yapısal ve ailevi olarak bu bölgede köşeli olup aynı hastalığa neden olabilmektedir.

Hastalığın tanısı muayene ile koyulabilmektedir. Kemik deformite düzeyi radyografi ve / veya MR ile değerledirilir.

Erken dönemde, istirahat, arka tarafa bası yapmayan hafif topuklu ayakkabı kullanımı, antiemflematuvar ilaçlar ve buz tedavisi fayda sağlamaktadır. Orta dönemde, ESWT ile hastalarda başarılı sonuçlar almaktayız.

Ortopedi Doktorum Kliniği olarak ilerlemiş yada diğer tedavilere yanıt vermeyen olgularda kemiksi çıkıntı ve bursanın çıkarılması işlemini artroskopik cerrahi ile yapmaktayız.

About the author

Prof.Dr. Şeref Aktaş

Leave a Comment